പുതിയ കുറെ മാറ്റങ്ങൽ !

എത്ര ദിവസമായി ഒരു ബ്ലോഗ്‌ ചെയ്തിട്ട്. മടിയാണ് എനിക്ക്.. ഭയങ്കര മടി. പണ്ടൊക്കെ ബ്ലോഗ്‌ എഴുതാൻ വേണ്ടി രാവിലെ തന്നെ കുളിച് റെഡി ആയി ഇരികാരുണ്ട്,ഇപ്പൊ പിന്നെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോരോ തിരക്കും കൂടെ  കൊണ്ടാകും ഇങ്ങനെ.എന്തോകെയ നടക്കുന്നെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പിടിയുമില്ല. ഒട്ടും നിനചിരികാത്ത ഒരു ഫീൽഡിൽ ജോലി അതാണ്‌ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പൊ പറയാനുള്ള ഒരു പുതിയ കാര്യം.

 നേരാംവണ്ണം പഴശ്ശിരാജാ പടം കൂടെ കാണാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവനാണ് ഞാൻ .. " ഹിസ്റ്ററി " എന്ന് കേട്ടാൽ തന്നെ ഒരു എന്തോ ഫീൽലാണ്. ഇപ്പൊ ഇതാ ദൈവത്തിന്റെ ഓരോരോ വികൃതികളെ .. ഞാൻ പഴശ്ശിരാജാ ഫൌണ്ടേഷനു വേണ്ടി പഴശ്ശി നടന്ന വഴികളിലുടെ എന്നാ ഇന്റർനാഷണൽ സൌവേനിർറിന്റെ പണിപുരയിലാണ് ..

ഫുൾ ടൈം ഹിസ്റ്ററി വിക്കിപീഡിയ,ബ്ലോഗും,വെബ്സൈറ്റ് ഡിസൈൻ വോർക്സ്‌,വയനാട്,കൂർഗ്,മാവിലൻതോട് അവിടെയും ഇവിടെയും പോയ്യി ഹിസ്റ്ററി കളക്ഷൻ.. ഒറ്റയ്ക്ക്  അല്ല കേട്ടോ നല്ല ഒരു കിടിലൻ ടീമും കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട്. അതിൻറെ  തലതൊട്ടപ്പൻ ഞാനാണ് .. സംഭവം തുടങ്ങിയപോൾ എന്ഘനെയെങ്കിലും പുല്ലിനെ തീർത്ത് സ്ഥലം വിടണം എന്നായിരുന്നു ,പക്ഷെ സംഭവം എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ഇഷ്ടമായി ഇതിന്റെ ഒരു ത്രിൽ എന്നെ വല്ലാതെ ഈ പ്രൊജക്റ്റ്‌ അങ്ങേ അറ്റം കാണാൻ കൊതികൊള്ളികുന്നു ..

  പിന്നെ എന്തൊക്കെ  പറഞ്ഞാലും ഓഫീസിന്റെ ഒരു പ്രതീതി ഇല്ലാത്തതു എന്തോ ഒരു ആക്റ്റീവ്നെസ് എടുത്തു കളയുന്നു. ഒരു വല്യ വീട്ടിൽ പാരസ്പര്യമായി വിഭിന്ന ചിന്തഗതികളോട് കൂടിയ രണ്ട് പേർ കൂടിയ താമസം. പിന്നെ എന്റെ zysville നടത്തിയത് കൊണ്ട് എന്തും നടക്കും ... പിന്നെ അവൻ എന്റെ നല്ലൊരു സുഹുർത്ത് അല്ലെ..നല്ല പൈയ്യനാ .. ഒരു കുഴപ്പം മാത്രമേ ഉള്ളു.. അവന്റെ വീക്നെസ് BJPയും,പേടിയും ..ഹി ഹി ..

 ഇത് പഴശ്ശി ഒരു കിടിലം ആയിരുന്നു ..അത് വഴിയെ പറയാം.. അടുത്ത് ബ്ലോഗ്‌ ഞാൻ പുള്ളിക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയുന്നു

 എന്നാ ശരി .. സുലാൻ !

Tough Days:(

             I would say ,the days i am living now must be the worst days n my whole life time, I mean i find myself caught in quarrel with everyone without any reason.You may be wondering why I am talking like dis.,am adjusting about my present world.I am not a person who live such .To be frank and true,lemme take this day..this was another worst days I had in my life. My day began with romantic dreams in eyes. I saw the sun tapping from the chinks at my window at mrng 08.00 coz i wake up at that time. I thought it would be a great day at work and in ma personnel . But I invited doom to my day as I fell into conversation call with a grumpy and mean-spirited person right in the morning before setting out for office. It spoiled my mood and that too, in a sense that I am still in outrage and want to kick his ass . Sorry for wrong word to use. But I really feeling like that, even though I don't want to.Then at the office I had almost good day but that grumpy face of idiot lingered in memory and spoiled almost my daytime. Feelings of anger and beating him returned to my mind every now and then.I came back with a bitter mood to my room. But on my way back I had word with my old friend who had bullish mouth and had no sense at all.he is a kind of MF who always irritate me when i talk or conversant with him, Again stuck up with a bad guy like mrng.This is just today but most of the day i am getting these kind of struggles.Recently my days have been going bad.At first, I did not know what to do.Now i use to it.so to tackle it i use to mingle with it and living my life just the way it is and i fell everything is fine.I think things will get better for me.I must plan to see a astrologer soon,not because i believe in such shit but for my peace of mind. It's only a matter of time i hope.I realize i am living in the land of issues and problem.if i cant tackle it how will i suppose to live forward for years.so i am living as what I wish.... and I wish the one who talk with me is the Self thinker as me :-| 

One year over : Zysville Technologies

On may 5th 2012 ,we officially celebrated first year anniversary with our clients and family at my udiyankulangara office. Personally this past one year gave me lot of experience in commodity as well share market field.. I found more experienced hands and valuable sharing s from peoples over kerala and tamil nadu.i wish i need an elaborated trading session for upcoming years.


Dear Ladies! Be yourself and Earn love from yr Husband

I must say you must bee yourself first of all. that must be the top of the rule list to make him fall in love with you is to be yourself. If he will love you for something, let that be your special character and your extraordinary mind. Don't pretend to be someone you are not. Don't do anything that isn't you. He'll find out that you are faking as soon as you'll be tired of pretending to be his dream woman and start being yourself. What will happen then? He might not like what he sees; he'll feel betrayed, and he'll probably run from you. After all, you do have enough self respect to be loved for what you really are, don't you?

Zysville Technologies Booming Up!

In my life oct-Nov Month of the year 2011 gonna be a very important month coz of My Own "Zysville Technologies".Roamed,Talked,Searched,HardWorked,Lived and Loved my zysville and for the booming up of zysville . As a result we got that big thing as we all waited for "Sub Broker Of SSJ Finance and securities Pvt Lmt".Now we need to get rush up vth Trading Concepts and search for some most valuable clients from my side . a funny thing tat i have noticed for this month is i alwayz use some words throu out the day outta hours ."Sell,Buy,Vittukala,Loss,Profit,Entaayi,Point,UpTrend,Sir etc " . Now my lovely colleagues also very eagerly and wholeheartedly trying to get some valuable clients as our Booming Ups . Now i wish al the very best for ma mates to give up themselves for zysville as much as they can. "Vimal" "Saji" "Sibi" "Ranjith" "manu" "pradeesh" "Ashok" are some of the kind and good hearts which i have seen in this week.those people motivated and helped us for the Share Market thing. Love you 'll . Lotz of thanks for those pupil helped us out. xoxo :-P

A Week ful Events in a short note :-*

To be frank i had a great week after onam celebration.as i said on ma previous post i had gud session of onam celebration vth ma family (Not to the expected level) . My family tour arranged on sunday and went to some temples around south tamilnadu- (Kanyakumari Dist) . Then an important thing i have seen in this week is i tweeted alot ,started ma commodity business after a long long time . it goes well with some starting trouble. everyone in the senior share market traders appreciated well for our tem. to be frank i am not much satisfied with this coz its not my actual area to work on . then the only thing i am happy is because of ma luvly colleagues ,.they actually trade well . today satheeshan 's sister engagement fixed up and evening we traded . but fucking downtrend i had . i am leaving ma confidence level ,forget ma ethics ,didt receive the value what i expect . God show me the path .

Blogging,Tweeting,Trading,Eating,Sleeping

The Post headline is the main works that i am doing nowadays . blogging means i use to read ma friends blogs and the only thing i'm doing efficiently is constant tweeting on ma twitter profile : www.twitter.com/kannan2121 ( You can follow me on the above link) anyway i like the way i do now . i have many things to share about trading . but this is not the rite time to do so . but i must say paper trading goes well . i like it so much . cheers